Erkek tek akciğerle yaşamak

Karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir kesedir. Safra kesesi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolar ve vücudun aşırı yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olur. Her ne kadar sindirim işlemine yardımcı olsa da safra kesesi yokluğunda da bağırsaklar bu organın işlevini görebilir. Zaten bu kese içerisinde meydana gelen katılaşmalar bazen normalden daha büyük safra taşlarına neden olabilir ve o zaman bu kese ameliyat ile tamamen alınır. Safra kesesi alınan kişilerin dikkat etmesi gereken tek şey diyetleridir. Aşırı yağlı yiyecekleri yemeye devam edebilirler ancak oluşacak sindirim zorluğu onları rahatsız eder.

Karnın sol tarafında, mide ile diyafram arasında yer alan, süngerimsi yapıda, damarsal lenfoid organdır. Ömrünü doldurmuş kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak, içlerindeki demiri yeniden kullanıma verir ancak görevlerinin birçoğunu, aslında başka organlar da yapar. Dalak en önemli işlevini vücut henüz anne karnındayken görür ve doğumdan sonra işlevleri diğer organlara aktarılır. Ayrıca dalağın içinden her an yüksek miktarda kan geçtiği için bu organa gelebilecek bir zarar, darbe veya oluşacak bir kanama ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Bu gibi durumlarda bu organ derhal ameliyat edilerek alınır ve kişi yaşamına normal şekilde devam eder. Oluşan tek sıkıntı dalaksız yaşayan kişilerin bazı enfeksiyon oluşumlarına daha açık hale gelmesidir ancak teknik olarak normal ömür süresini etkilemez. Karnın sağ alt bölümünde apandis apendiks denen kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan apandisin içinden herhangi bir besin geçmez. Hakkında bilinen tek şey bağışıklık sisteminin işine yarayan immunogloblin adlı proteini ürettiğidir ancak bunu başka organlar da yapar.

Tıp uzmanları insan vücudunda neden apandisit bulunduğunu hala tam olarak çözebilmiş değil. İşlevi bilinmeyen bu organ insan vücudu için potansiyel bir tehdit unsurudur. Çoğunlukla dışkı veya daha az bir ihtimalle safra taşı, tümör ya da bağırsak kurduyla tıkanması sonucu iltihaplanma apandisit oluşur.

Bazen de yediğmiz bir şeyin çekirdeğinin içine girmesi nedeniyle bu olabilir. İltihaplandığı takdirde kesilip çıkarılmasından başka yol kalmaz. Bu modelde, singenik murin modelleri, immünolojik açıdan uyumlu kanser hücrelerinin immünolojik uyumlu farelere enjeksiyon yoluyla gerçekleştirilir. Bu modelin oluşturulması oldukça zor ve kısıtlıdır.

Akciğer kanserini nasıl yendiğini anlattı

LAK hücre dizisi oldukça tümörojeniktir ve özellikle metastaz çalışmalarında kullanılmaktadır İki ayrı enjeksiyon yoluyla farelere uygulanabilmektedir;. Fareler tedavi edilmezler ise ortalama sağ kalım süreleri gündür. Bu modelde hayvanların sağ kalım süreleri 19 ile 36 gün arasında gerçekleşir. Bu modelin avantajı, enjekte edilen hücrelerin murin sistemle immün olarak uyumlu olması ve bu nedenle mikroçevreyi diğer modellere göre daha iyi yansıtmasıdır. Genetiği değiştirilmiş modeller spontan neoplastik büyümeyi uyarmak için kullanılan modellerdir. Bu yöntemle, tümör oluşumu sadece akciğerde, akciğerle birlikte diğer dokularda veya akciğer dokusu dışındaki dokularda da sağlanır.

Transgenik fareler, genetik anormalliklerin kanser oluşumu ve gelişimini araştırmak için önem arz etmektedir. Akciğer için ilk kullanılan viral onkogen Simian virus T antijenidir TAg. Akciğere özgü promotörlardan Clara hücre salgılaması proteini CCSP transgenik hale getirildiğinde murinlerde adenokarsinomanın geliştiği gösterilmiştir 32, Bu modelde fareler çok hızlı bir şekilde multifokal bronşiyoliolar neoplaziler geliştirdiler ve dört yaşından önce öldüler, bu nedenle bu yöntemde karsinogenezin erken aşamalarının araştırılması zordur.

Bu modelde tümör gelişimi daha yavaştır, hayvan yaklaşık 1 yıl yaşamakta ve bu da karsinogenezin erken aşamalarının incelenmesine olanak sağlamaktadır. Başka bir transgenik akciğer kanseri oluşturma modeli, insan achaete-scute homologu-1 hASH1 modelidir ve bunda insan transkripsiyon faktörünün akciğer spesifik Clara hücre 10kDA salgı proteinin CC10 füzyonuyla sağlanır. Achaete-scute fetal gelişim sırasında nöral farklılaşmayı sağlayan bir transkripsiyon faktörüdür.

CGRP promotörü bu füzyon proteinin sadece nöroendokrin ve nöral hücrelerde ifade edilmesini sağlar. Yapılan bir çalışmada bu transgenik farenin Clara hücrelerinin ve pulmoner nöroendokrin hücrelerinin hiperplazisi ile birlikte nöroendokrin olmayan primer akciğer kanserleri geliştirdiğini göstermişlerdir Bunu araştırmak amacıyla SP-C promotörünün kontrolünde c-Raf ifade eden transgenik fare modeli oluşturulmuştur. Bu transgenik farelerin yarısında gecikmiş tümör oluşumuyla adenokarsinomlar oluşmuş ve bu da tümör gelişimi için ikincil mutasyonlarında olması gerektiğini göstermiştir Başka bir çalışmada yine hücre döngüsünde rol alan c-myc protoonkogeninin transgenik modelinde bronşiyoloalveolar adenokarsinomlar belirlenmiştir 43, Transgenik hayvan modelinin bir başka alternatifi de koşullu transgenik modellerdir.

Bu modellerde ifade edilmesi istenilen gen dışarıdan ligand verildiğinde aktifleşen bir düzenleyici genin kontrolünde yer alır. Bu şekilde istenilen gen, istenilen zaman ve istenilen dokuda ifade edilir Farelerde farklı primer koşullu bitransgenik uyarılan sistemler vardır. Bunlardan birincisi revers tetrasiklin transaktivatör rtTA uyarılabilir sistemdir.

Bu sistemde rtTA ifadesi dokuya özgü bir promotör füzyonuyla sağlanır ve ifade edilmesi istenen hedef gen tetrasikline duyarlı promotör ile birleştirilir ve ortama tetrasiklin veya türevi verildiğinde istenilen genin ifade edilmesi sağlanmış olur 46,48, Bu yöntemle en çok çalışılan genler K-Ras, EGFR ve FGF7 olup, doksisiklin ortamdan uzaklaştırıldığında, K-ras modellerinde, tümörün yok olduğu gösterilmiştir bu da K-Ras onkogenin hem tümörün ilk gelişim aşamasında hem de tümörün kalıcılığındaki önemini göstermektedir Bu sistemin dezavantajı K-ras ve FGF-7 modellerinde insan adenokarsinomlardan farklı olarak metastaz kapasitesi daha düşüktür 49, EGFR modelinde ise gelişimin erken evrelerinde metastaz gözükmekte bu da canlının ölümüne neden olarak kanserin erken gelişim evrelerinin incelenmesine olanak sağlamamaktadır 46, Bu sistemle endojenik genlerin knock-out olması sağlanabildiği gibi, canlıya ekzojen genlerin de aktarılması mümkündür.

Geleneksel knock-out sistemler üzerine avantajı, genin istenilen zaman ve istenilen dokuda knock-out olması sağlanarak, embriyo aşamasında ölmesinin önüne geçilmesidir. Bu hücrelerdeki metastaz yeteneği insandakine oldukça benzerdir ve de KHAK hücrelerinin karakteristik özelliği olan nöroendokrin özellikleri de gösterir. Bu modelin dezavantajı ise oldukça invazif olduğundan erken farklılaşma aşamalarının incelenememesidir Fare, akciğer kanseri incelemesi için temel hayvan modelidir.

Farelerin insan akciğer kanseri için model olarak yaygın olarak benimsenmesi, genetik çeşitliliğin genişliği, genetik manipülasyon kolaylığı ve akciğer hastalığını moleküler ve histolojik benzerliklerle indükleyebilme yeteneğinin uzun süredir kullanımının bir sonucudur.

Doğumsal Kistik Adenomatoid Malformasyonlar (KKAM)

Fare akciğer kanseri modelleri günümüzde sıklıkla klinik öncesi tedavi ve önleme testlerinde kullanılmaktadır. Aktive edilmiş onkogenlerin ekspresyonu örneğin; Kras veya inaktive tümör supresör genlerinin örneğin; P53 gibi insan tümörlerinde bulunan spesifik genetik lezyonları kopyalayan mühendislik modelleri sıklıkla akciğer kanserinin oluşumunu araştırmak için kullanılır. Ek olarak, insan akciğer tümörlerinin genetik karmaşıklığını başarılı bir şekilde ele almak için kansere yatkınlığı olan fare soylarını kullanan kimyasal kanserojen kaynaklı modeller kullanılmıştır.

İnsanlarda, karmaşık kimyasal karışımlar, özellikle sigara dumanı, akciğer kanserinin baskın başlatıcısıdır. Sigara içmek insan akciğer kanserinin birincil nedeni olduğundan, bireysel sigara dumanı kanserojenleri sıklıkla farelerde akciğer tümörlerini uyarmak için kullanılır. Bu genellikle polisiklik aromatik hidrokarbon PAH ve nitrosamin sınıfının kanserojenlerinin intraperitoneal veya diyet uygulamasıyla gerçekleştirilir 53,54,55, Bu kimyasallar, DNA ile reaksiyona giren ve katkı maddeleri oluşturan elektrofilik bileşiklerde metabolik aktivasyon gerektiren pro-kanserojenlerdir.

Daha sonra tamir başarısızlığı veya yanlış onarım genetik mutasyonlarla sonuçlanır. P enzimleri en çok karaciğerde eksprese edilir, fakat aynı zamanda akciğerin periferik ve bronş epitelinde de bulunur. Bu suşlar ayrıca kanserojen kaynaklı akciğer tümörlerine karşı çok hassastır. Bu suşa bağlı farklılıklar, birçok araştırma grubunun hem kanserojen kaynaklı hem de spontan akciğer tümörü gelişimi ile ilişkili genetik duyarlılık lokuslarını haritalamasına izin vermiştir 63, Bu modellerden, üretan ile indüklenen akciğer tümörü oluşum modelinin birçok avantajı vardır.

Üretanın periton içi verilişinin güvenilir bir şekilde tekrarlanabileceği gösterilmiştir ve daha sonra kanserogenez zamana bağlı bir şekilde gelişir. Kanserogenezi, insan akciğer kanserinin karakteristik özelliği olan sıralı genetik değişikliklere cevap olarak hiperplaziden adenoma ve sonra adenokarsinomlara ilerler Bu genetik değişikliklerden K-Ras ve p53, üretan kaynaklı model ile ilişkili en belirgin mutasyonlardır 65, Benzo a piren ile indüklenen sistem aynı zamanda farelerde adenomu da modeller, ancak bağımsız deneylerde oldukça değişken büyüme düzenleri ile sonuçlandığı gösterilmiştir N-nitroso-metil-biskloroetilüre ve Nnitroso-trischloroethylurea NTCU gibi N-Nitrosobis- 2-kloroetil ürelerin, Cr:NIH S farelerine topikal uygulamada hiperplazi, displazi ve metaplazi büyümesini indüklediği gösterilmiştir Her ne kadar bu modeller, kanserojen tatbikatı yoluyla karsinogenezi araştırmacının kontrol etmesinin avantajını sağlasa da, sonuçlarda tutarsızlıklara yol açan uygulama tekniğindeki değişkenlikler gibi, bu modellerle ilişkili birçok dezavantaj da vardır.

Günümüzde insan tümörlerinin araştırılması için en yaygın kullanılan yöntem ksenograftlar olarak yer almaktadır. Bu yöntemlerden sonuç olarak en güçlüsü genetik olarak modifiye edilmiş modeller olsa da bu modellerin oluşturulmasının zorluğu, pahalı olması ve çok zaman alması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.

Antalya’da 46 yaşındaki Hamide Akgün, yapay akciğer nakliyle yaşama tutundu.

Bu hayvan modellerinin araştırmacılara daha rahat ulaştırılması, akciğer kanserinin tanı ve tedavisi hakkında çalışmaların daha efektif olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada en yaygın kullanılan modellerden bahsedildi fakat bu modeller dışında kısa ilmek RNA shRNA , RNA interferans gibi RNA çeşitleri kullanılarak ekspresyonun bloke edildiği modellerde yavaş yavaş literatürde yerini bulmaktadır. Çok çeşitli hayvan modellerinin olması, hepsinin farklı özelliklerinin olması nedeniyle model yapılacak çalışmanın amacına bağlı olarak seçilebilir.

Örneğin; tedaviye karşı yanıtın kısa sürede araştırılmasında ksenograft modelleri en uygunudur. Ksenograftların en yaygın kullanılan yöntem olmasında sonuçların haftada elde edilebiliyor olmasıdır. Fakat ksenograftların kullanılması klinik aşamada hüsrana neden olabilmektedir. Singenik modelde ise klinik ve modelde yapılan çalışmalar daha uyumlu bulunmuştur.

Navelbin ve karboplatinin etkileri, LLC arka plan tümörlü C57BL farelerinde değerlendirildiğinde, in vivo olarak, IV navelbin uygulama yüzde 72,7 oranında tümör gerilemesi ile sonuçlanmıştır Ortanca sağkalım 34 haftaya uzatıldığı için preklinik navelbin sonuçlarının klinik çalışmalara çevrilebilir olduğu gösterilmiştir Ayrıca karboplatin paklitaksel kombinasyon tedavisinin klinik çalışmalarda etkili olduğu, medyan sağkalımın hastalarda 10,3 aya kadar uzatıldığı ve ayrıca LLC modelinin seçilmiş tedavilerin klinik yararını öngörmede değerli bir araç olduğunu öne sürdüğü gösterilmiştir.


 1. Nükleer Tıp Seminerleri.
 2. Türk Hematoloji Derneği.
 3. Neden Kapalı Ameliyat?;
 4. Erkek tek akciğerle yaşamak - Food Distributor, Importer & Supplier Malaysia | Sanglafoods.
 5. tanışma sözleri tumblr!
 6. Haber Duyuru Detayları| Özel Eryaman Hastanesi.

Hayvan modellerinin kullanılması ile ilgili çeşitli dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. İnsan ile murinler arasındaki biyolojik farklılıklar, hatta aynı türdeki canlılarda P sistemindeki farklılıklardan dolayı hem tümör gelişiminde hem de tümöre karşı tedavide farklı sonuçların alınmasına neden olmaktadır. Bazen farede kanser tedavisi için etkili olan bir ilaç insanda herhangi bir sonuç vermemektedir. Bu da genelde iki canlıda hedef alınan proteinlerin birbirinin aynısı olmayıp homoloğu olması neden iledir 77,78, Yapılan bir çalışmada insan P 2A13 geninin fareye aktarıldığında, insan geninin sigara dumanında bulunan karsinojenik kimyasalları daha etkili bir şekilde aktive edildiği gösterilmiştir Özet olarak insan akciğer kanserinin etiyolojisini anlamak ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek amacıyla çeşitli murin deney modelleri bulunmaktadır.

Fakat hiçbir model insan akciğer kanserinin in vivo olarak bütün karakteristik özelliklerini tamamıyla kapsayacak özelliklere sahip değildir. Her modelin avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Yöntem seçiminde hangi kanser tipinin araştırılacağı, hangi hücre tipine bakılacağı, genetik anormalliklerin olup olmadığı, o kanser dokusunun belli bir gelişimsel zamana ve dokuya özgü olup olmadığına, hedef bir genin uzaysal ve zamansal ifadesinin kontrolü yapılıp yapılmayacağına, tümörün mikroçevresine ve metastaz potansiyeli gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Fare modellerinin kullanımıyla elde edilen sonuçlar, akciğer kanseri için yeni fare modellerinin geliştirilmesindeki ilerlemeler, akciğer kanserinin etiyolojisi ve tedavileri hakkında çok fazla bilgi sağlamaktadır. Derleme Akciğer Kanseri Deneysel Modelleri Giriş Akciğer kanseri, hem erkekler hem de kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır 1.

Deneysel Hayvan Modelleri 1 Ksenograft Modeli Bu modelde tümör hücreleri orijin organın bir bölgesine nakledilir. A Ortotopik Ksenograft Modeli Tümör ortotopik modeli, doğrudan perkutan yolla intratorasik implantasyondur. Sonuç Günümüzde insan tümörlerinin araştırılması için en yaygın kullanılan yöntem ksenograftlar olarak yer almaktadır.

Finansal Destek: Bu makalenin hazırlanmasında finansal destek alınmamıştır.

DAHA ÖNCE AMELİYATLA BİR AKCİĞERİ ALINAN HASTAYA RİSKLİ MÜDAHALE - Trabzon Haberleri

Çıkar çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur. Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship.


 • arkadas ariyorum sitesi!
 • okan unsal tanisma!
 • en popüler çöpçatan uygulaması!
 • Account Options;
 • Mayo Clin Proc ; Histological typing of lung and Pleural Tumours. Berlin: Springer Verlag; Sağ akciğerinde lezyonlar var.